Teambuilding (2 uur)

Als groep neem je deel aan de online teambuilding (2uur). Vooraf ontvangen de deelnemers een aantal open vragen, dit om onze deelnemers alvast te leren kennen en om de basis te creëren voor de teambuilding. Tijdens deze sessie heeft iedere deelnemer zijn/haar inbreng. Veel keuzes, tijdsdruk, discussies, overleg en besluiten durven nemen, het komt allemaal aan bod! Hoe gaan jullie, tijdens het proces van jullie eigen hit, hier als team mee om? Wat komt hier eigenlijk allemaal bij kijken en wat gebeurd er met het individu binnen het team. Trainingselementen, DISC methodiek en nog veel meer, het komt allemaal voorbij maar dan wel op onze muzikale manier en manier van het geven van deze teambuilding. 


Training (3,5 uur)

Middels deze sessie verdiepen wij ons dieper in het team. Voorafgaand aan de training geven de deelnemers aan wat zij persoonlijk belangrijke waarden vinden, welke waarden zij op dit moment herkennen binnen het team en welke waarden zij nodig achten voor het behalen van de toekomstige doelstellingen. Hieruit komen een aantal kernwaarden naar voren die dienen als fundering voor de training. De uiteindelijke sound zal extra versterkt worden door alle verkregen inzichten. Meer info, klik dan snel op 'Brochure Training'.